notes clear
Stowarzyszenie Romów w Legnicy

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • tworzenie warunków pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym i kulturalnym miasta
  • kultywowanie tradycji i kultury cygańskiej; promocja i upowszechnienie wiedzy na temat społeczności romskiej, jej folkloru i kultury wśród innych mieszkańców miasta
  • upowszechnianie edukacji wśród społeczności romskiej
  • zmiana stereotypowego i negatywnego wizerunku romskiej grupy etnicznej
  • mobilizowanie członków mniejszości romskiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia romskiego mieszkającą na terenie działania Stowarzyszenia
  • zapewnienie właściwych warunków do zachowania i rozwoju dziedzictwa tradycji, języka i kultury cygańskiej
  • rozwój świadomości obywatelskiej
  • popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie mniejszości romskiej
Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów legnickiej społeczności romskiej wobec władz samorządowych i rządowych. Zarząd Stowarzyszenia pełni rolę konsultanta (w niektórych przypadkach i współorganizatora imprez) wydziałów Urzędu Miasta Legnicy (Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziału Zdrowia, Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli) i Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, przy realizacji zadań - od 2005 r. rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej, a od 2014 r. Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce w zakresie edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i poprawy warunków mieszkaniowych.
Na szczególną uwagę zasługuje jego aktywność w zakresie edukacji, pomocy społecznej i upowszechniania kultury i tradycji Romów: romscy asystenci wspomagający edukację dzieci romskich, romscy asystenci środowiskowi, pokazy życia taborowego, wróżenia z kart, bielenia kotłów i patelni, obchody Światowego Dnia Romów, udział w „Wigilii Narodów”, w Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą”, występy zespołu Stowarzyszenia„ Wędrowny Tabor”. Stowarzyszenie dba również o dokumentowanie swojej działalności. Dla Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu przygotowało prezentację piosenek, a przede wszystkim pokazu bielenia kotłów. Z tej prezentacji powstał film dokumentalny, z którym można się zapoznać w Centrum Dokumentacji Romskiej przy Legnickiej Bibliotece Publicznej. Tam też zgromadzono bogatą literaturę cyganologiczną.

person
Prezes Tomasz Goman
location_on
Adres Piastowska 35/1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon
KRS
KRS 0000214537
Loading icon