notes clear
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy SEMPRE ARTE

Stowarzyszenie powstało 17.10.2013 r. w wyniku starań pani Lucyny Huzarskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, a także środowiska szkolnego oraz osób z nim związanych. Do Stowarzyszenia, mającego siedzibę w Akademii Rycerskiej, należą rodzice, nauczyciele i przyjaciele młodych artystów.
Jednym z podstawowych celów tej Organizacji jest inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, a także wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju naukowego i artystycznego uczniów, nauczycieli i szkoły jako całości. Oprócz tego Stowarzyszenie realizuje pomysły i inicjatywy środowiska szkolnego, służące szerzeniu kultury i upowszechnianiu edukacji muzycznej oraz zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkoły. Należy podkreślić, że podejmowane inicjatywy opierają się na ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły i wynikają z potrzeb całego środowiska szkolnego.

Aby móc realizować cele zawarte w statucie, członkowie Stowarzyszenia podejmują różnorodne działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych w formie dotacji i darowizn, a także organizują coroczne aukcje charytatywne „Zostań naszym Mikołajem" oraz koncerty świąteczne. Pozyskane ten sposób środki przekazywane są m. in.: na wsparcie finansowe wielkich szkolnych koncertów, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini" oraz na dofinansowanie szkolnych konkursów językowych, wyjazdów uczniów na konkursy i do filharmonii.
Ponadto Stowarzyszenie wspiera szkołę poprzez zakup upominków i nagród dla uczestników prezentacji i konkursów muzycznych, płyt do biblioteki oraz gier i zabawek do świetlicy. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy „SEMPRE ARTE" uczestniczy także w organizacji konkursów, festiwali i różnych form szkoleniowych, które służą wspieraniu realizacji dydaktycznych i artystycznych programów nauczania szkoły. Efektem działalności organizacji jest również integracja środowiska szkolnego i lokalnego.

person
Prezes Alicja Dragan
location_on
Adres ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon
KRS
KRS 0000480038
Loading icon