notes clear
Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”

Cele stowarzyszenia:


Stowarzyszenie, wśród członków którego są przedstawiciele legnickich mniejszości narodowych i etnicznych, popularyzuje ich kulturę i tradycję w formie spotkań, prezentacji i publikacji. Podobnie realizowana jest działalność w zakresie najnowszej historii miasta. Stowarzyszenie było organizatorem i współorganizatorem następujących konferencji:


„Aktualne kierunki badań nadwspółczesną historią Legnicy”, „Legniccy Sybiracy”, „Polska i Polacy 1956. Nadzieje i złudzenia”.Wystąpienia konferencyjne członków PiD były publikowane w formie artykułów w „Szkicach Legnickich” i książkach („Legniccy Sybiracy”, „Legnica w 1956 roku”). Powojenną historię miasta prezentuje się również poprzez organizację pobytu grup młodzieżowych w Legnicy, m.in. z Rosji i Niemiec oraz członkowski udział w Międzynarodowej Sieci Muzeów i Forum Muzeów Domowych w Kudowie Zdroju. Ważnym polem aktywności Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony historycznej i zabytkowej architektury legnickiej. Temu zadaniu poświęcony jest, realizowany od trzech lat, cykl „Gawęd światłem malowanych” oraz konferencje popularno-naukowe (np. „Modernizm po legnicku – oblicza lokalnego dziedzictwa”), założeniem których jest kształtowanie świadomości roli i wartości dziedzictwa kulturowego Legnicy w zakresie zabytków architektury historyzmu, secesji, modernizmu. Tę samą funkcję spełniać ma, wydana przez Stowarzyszenie w 2017 r., książka autorów cyklu – „Druga twarz Liegnitz”. Oprócz działalności konferencyjnej, spotkaniowej, publicystycznej i wydawniczej, Stowarzyszenie swe cele realizuje również poprzez kolekcjonowanie dokumentacji i przedmiotów (zabytków) związanych z powojenną historią miasta. Zbiory gromadzone są nie tylko w celach badawczych, ale także wystawienniczych. Sukcesywnie prezentowane są na stronie www. Stowarzyszenia.

person
Prezes Wojciech Kondusza
location_on
Adres ul. Staszica 2/6, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
local_phone
telefon
KRS
KRS 0000453399
Loading icon