notes clear
Stowarzyszenie odbiorców ciepła "Razem Cieplej" w Legnicy

Stowarzyszenie działa na terenie Dolnego Śląska. Członkowie Stowarzyszenia pochodzą z takich miast jak: Bielawa, Chocianów, Chojnów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Legnica, Leśna, Lubin, Milicz, Polkowice, Ścinawa, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław, Złotoryja.
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz odbiorców energii elektrycznej, ciepła, wody, ścieków, gazu, odpadów komunalnych, energii niekonwencjonalnej, dostawy usług do budynków wielolokalowych, monitoringu, budynków pasywnych w nieruchomościach będących w zarządzie spółdzielni i wspólnot, zmierzających do poprawy warunków dostawy mediów celem obniżenia kosztów oraz współpraca we wdrażaniu z innymi podmiotami, energooszczędnych rozwiązań w infrastrukturze technicznej, w tym w budynkach wielorodzinnych oraz wspieranie idei spółdzielczości mieszkaniowej i zarządców nieruchomości wspólnotowych i ich rozwoju w zarządzaniu nieruchomościami będącymi w ich zarządzie. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  1. współpracę z dostawcami i producentami mediów,
  2. poszerzanie wiedzy na temat aktualnych technologii wytwarzania, dystrybucji i odbioru medióworaz organizowanie szkoleń na ten temat,
  3. podejmowanie wszystkich innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe do realizacji statutowej działalności,
  4. wypracowywanie i realizację wspólnej polityki wobec dostawców mediów w zakresie warunków dostaw.
Dzięki działaniom Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej ” w Legnicy udało się uzyskać dofinansowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (RPO WD 2014-2020) Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna.

person
Prezes Marek Deryng
location_on
Adres ul. Bieszczadzka 1a, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon (076) 855-07-61
KRS
KRS 0000350823
Loading icon