notes clear
Fundacja Lekarze Europy

Idea

Fundacja Lekarze Europy powstała na początku roku 2017. Idea powołania Fundacji jest niezwykle prosta. Jest nią stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju i pracy polskiej kadry medycznej poprzez podnoszenie i doskonalenie jej umiejętności zawodowych w najlepszych ośrodkach w kraju i poza jego granicami.

Cele

Celem Fundacji jest efektywne wspieranie polskiego środowiska lekarskiego. Zarówno młodzi medycy stojący na początku swojej kariery lekarskiej jak i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem mogą zwracać się do naszej Fundacji z prośbą o wsparcie własnego rozwoju zawodowego i naukowego.

Działania

Nie mamy wpływu na program studiów medycznych, które są „suche” i oderwane od rzeczywistości klinicznej. Poprzez interesującą sieć kontaktów możemy zrekompensować część systemowych niedociągnięć i umożliwić każdemu chętnemu dobry start w życie zawodowe, między innymi poprzez podjęcie pracy badawczej lub aktywnych staży klinicznych już w trakcie studiów jak i po ich zakończeniu. Najciekawsze projekty badawcze wspomagamy finansowo.

Wielopoziomowy system mentoringu jest kluczowym aspektem działalności Fundacji. Jako klinicyści z wieloletnim doświadczeniem szybko wprowadzamy młodych do zawodu. Specjalistom umożliwiamy obsadzenie kluczowych stanowisk za granicą.


person
Prezes Andrzej Dziuba
location_on
Adres 59-220 Legnica, ul. Pocztowa 7/48
mail
Adres e-mail
WWW
local_phone
telefon 724 704 422
KRS
KRS KRS 0000680852
Loading icon