notes
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Legnicki Klub Sportowy „Trójka”
Cele Stowarzyszenia:
 • upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych
 • organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
 • uczestnictwo członków klubu w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
 • organizowanie zawodów i imprez sportowych
 • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i profilaktyki uzależnień
 • integrowanie środowisk sportowych na terenie działania klubu
 • promocja i organizacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Legnicki Klub Sportowy „Trójka” jest klubem wielosekcyjnym, w którym funkcjonują sekcje:
 • Legnicka Szkółka Pływacka Wellness i Przedszkole Wellnessik – pływanie rekreacja – w której uczestniczy corocznie średnio 70 uczestników
 • Sportowa Sekcja Pływacka Osób Niepełnosprawnych – pływanie sportowe – treningi sekcji pływackiej prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe w systemie dwa razy tygodniowo dla 18 zawodników.
 • Sekcja Senior FIT, w której uczestniczy średnio 30 uczestników
Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną
 • Organizacja zajęć profilaktycznych skierowanych do rodzin skupionych wokół klubów sportowych 2014 –2017 UM Legnica
 • Czwartki Lekkoatletyczne 2015 – UM Legnica
 • Umiem Pływać 2014 – 2017 Dolnośląska Federacja Sportu
 • SENIORIADA Legnicka 2015 – 2017 UM Legnica
 • Program „KLUB” 2016 – Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • II Zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych 2017 – PFRON przy UM Legnica
Prezes Marzena Danielewicz Kontakt
Adres: ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica
e-mail:
Strona WWW: www.trojka-legnica.pl
tel. +48 509 232 353
KRS: 0000294490
clear
Strona jest nadal w budowie, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.