notes clear
Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy dr Alfredy Walkowskiej w roku 2008, początkowo jako Krąg Przyjaciół św. Hildegardy;
od 2014 roku działa pod nazwą Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce. Za cel postawiło sobie propagowanie dzieła
św. Hildegardy z Bingen, a realizuje go m.in. poprzez: popularyzację osoby i nauk św. Hildegardy, działania na rzecz promocji
zdrowia i harmonijnego stylu życia w holistycznym ujęciu św. Hildegardy, prowadzenie szkoleń i warsztatów propagujących
idee świętej, popularyzację rolnictwa ekologicznego, a także prowadzenie działalności wydawniczej, przy współdziałaniu z osobami
oraz organizacjami krajowymi i zagranicznym, mogącymi przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wydaje od 2015 roku kwartalnik „Hildegarda“, jest też współorganizatorem wielu wydarzeń związanych z upowszechnianiem
dziedzictwa świętej z Bingen: wykładów, warsztatów, sesji naukowych, konferencji, rekolekcji z postem.
W 2017 roku najważniejszymi współorganizowanymi przez Stowarzyszenie wydarzeniami są: legnickie Studium
św. Hildegardy, którego celem jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku i jego zdrowiu,
z uwzględnieniem promowanej przez Świętą duchowości; IV Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy „Hildegarda z Bingen – zwycięstwa kobiecej świętości” Kraków 2017.

person
Prezes Alfreda Walkowska
location_on
Adres plac Kard. S. Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
Strona WWW www.hildegarda.pl
local_phone
telefon +48 76 854 64 86
Loading icon