notes clear
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy

Legnicki Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (organizacji istniejącej od 1965 r.) powstał w 1996 r. Terenem działania Oddziału SAP w Legnicy
był obszar ówczesnych województw legnickiego i jeleniogórskiego; od 1999 r. Oddział działa na terenie powiatów leżących na terenie ww. dawnych województw.
Cele statutowe istnienia SAP: przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego,
upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją, doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów
oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej, dbałość o solidarność zawodową członków Stowarzyszenia i integrowanie ich we własnym środowisku,
Oddział w Legnicy stara się osiągać poprzez regularne organizowanie kursów kancelaryjno-archiwalnych, krótszych szkoleń pogłębiających wiedzę podstawową
oraz innych spotkań, służących nawiązywaniu osobistych kontaktów i budowaniu tożsamości zawodowej archiwistów.
Do 2017 r. w kursach i szkoleniach wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników. Na dzień 17 lutego 2017 r. Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy liczył 52 członków.

person
Prezes Edyta Łaborewicz
location_on
Adres al. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon 76 856 34 78
Loading icon