notes clear
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej ACTIO

SAO ACTIO powstało w 2011 r., jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia świadomości i aktywności obywatelskiej mieszkańców subregionu legnickiego i Dolnego Śląska.
Organizacji zależy na tym, aby we wszystkich działaniach, obywatelki i obywatele – bez względu na wiek, płeć,
przekonania itp. – zdobywali coraz większą wiedzę o funkcjonowaniu swojej społeczności lokalnej i doskonalili umiejętności wpływania na otoczenie.
Stąd nacisk na jawność życia publicznego i partycypację obywatelską.

„Działamy więc jesteśmy, jesteśmy więc działamy” - to Ich dewiza.

Do dzisiaj SAO ACTIO zrealizowało szereg projektów aktywizujących społecznie, w tym m.in:

  • „Aktywni obywatele miasta Legnicy” – ASOS 2012 – celem projektu była aktywizacja 20 mieszkańców i
    wzmocnienie lokalnych liderów osiedlowych powyżej 60. roku życia na terenie miasta Legnicy.
  • „Twój głos się liczy!” – P FIO 2014-2015 – celem projektu był wzrost wpływu mieszkańców Legnicy na
    polityki publiczne miasta, poprzez zwiększenie ich zaangażowania w proces tworzenia i realizacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
  • „Przejrzyste konkursy – Lepsze efekty” – P FIO 2015-2016 – projekt dotyczył zwiększenia przejrzystości i
    efektywności zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, poprzez wypracowanie nowych zasad organizacji konkursów i funkcjonowania komisji konkursowych.
Chcesz się dowiedzieć jak być aktywnym obywatelem, jak uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej,
jak sprawdzać na co władza wydaje publiczne środki? Stowarzyszenie zapraszamy do współpracy!

person
Prezes Paulina Teluk
location_on
Adres ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
Strona WWW www.actio.org.pl
local_phone
telefon 76 862 58 25
KRS
KRS 0000388672
Loading icon