notes clear
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Legnicy

Przy legnickim Oddziale PTH funkcjonuje „Koło Młodych Oddziału PTH w Legnicy” (w I Liceum Ogólnokształcącym) pl. Klasztorny 7, 59-220 Legnica

Zasadniczym celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie. Dążąc do poznania prawdy historycznej PTH organizuje badania nad przeszłością,
zwłaszcza regionalną, ponadto: troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka, wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych,
dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa.
Jednocześnie organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe samodzielnie (lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami)
wykłady publiczne i odczyty, wystawy i pokazy, organizuje wycieczki o tematyce historycznej, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji
nauk i zagadnień historycznych oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii.
Współpracuje również z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, a przede wszystkim z organami administracji
państwowej i samorządowej oraz szkołami i innymi instytucjami w sprawach objętych działalnością Towarzystwa.

person
Prezes Wacław W. Szetelnicki
location_on
Adres ul. Sejmowa 5A (PWSZ im. Witelona w Legnicy), 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
Strona WWW www.pthlegnica.pl
local_phone
telefon +48 609 994 385
Loading icon