notes clear
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów

Członkiem Stowarzyszenia może być każda dorosła osoba przekonana, że wiek emerytalny nie musi być ciężarem, zdominowanym przez choroby i cierpienia samotności,
lecz może być aktywnym i radosnym okresem życiowego spełnienia oraz satysfakcji osobistej dojrzałego człowieka, pożytecznym społecznie i niezbędnym dla dobrej kondycji Państwa.

Stowarzyszenie podejmuje i realizuje wiele działań społecznych aktywizujących osoby w wieku przed i emerytalnym w celu poprawy jakości życia seniorów i
tworzenie warunków dobrego starzenia się i godnej starości. Organizacja ma potrzebne doświadczenie, członkowie potrafią pisać projekty, realizują zadania
finansowane ze środków publicznych i projekty własne. Stale rozwijają swój potencjał ludzki i kompetencje, bo od nich zależy realizacja celów działalności statutowej.
Uczą profilaktyki przyśpieszonych procesów starzenia się organizmu z przyczyn biologicznych, psychicznych i społecznych oraz pomagają seniorom podnosić kompetencje społeczne.
Podejmują działania przez sztukę, kulturę, sport i rekreację. Preferują pracę w integracji pokoleniowej i międzypokoleniowej, gdyż zgodne współdziałanie wszystkich obywateli
nakierowane na cel wyzwala kreatywność i pozwala dostrzec swój potencjał i korzyści z podejmowanej aktywności. Stawiają na wyrównywanie szans poprzez wspieranie środowisk i
osób starszych korzystających z pomocy społecznej oraz znajdujących się poza tą opieką, a będących w trudnej sytuacji życiowej z różnych przyczyn. Pomagają w samorealizacji.
Pracują metodą projektową, angażując potencjał twórczy i społeczny uczestników realizując własne projekty i zadania publiczne upowszechniające wizerunek seniora w przestrzeni publicznej
jako aktywnego, partycypującego i zadowolonego obywatela. Uczestniczą w kreowaniu polityki senioralnej. Członkowie Stowarzyszenia działają w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
Miejskiej Radzie Seniorów w Legnicy, Legnickiej Radzie Seniorów i Ogólnopolskim Parlamencie Senioralnym. Współpracują z organizacjami państwowymi, samorządowymi, zakładami pracy,
instytucjami publicznymi, zakładami i towarzystwami ubezpieczeń oraz innymi organizacjami, także pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej oraz każdą osobą fizyczną i prawną,
która może przyczynić się do realizacji zadań statutowych. Dla realizacji zadań statutowych mogą współpracować z zagranicznymi i międzynarodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami
zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka. Osoby chętne, które chciałyby rozwijać swoją aktywność i zwiększyć potencjał Stowarzyszenia w działaniach na rzecz godnego
starzenia się i starości Organizacja serdecznie zaprasza do współpracy. Praca w organizacjach pozarządowych to dobry sposób na rozwój osobisty i satysfakcjonującą aktywność w każdym wieku.

person
Prezes Barbara Galant
location_on
Adres ul. Witelona 10 p.307, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon +48 604 184 190
KRS
KRS 0000324382
Loading icon