notes clear
Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu we Wrocławiu Koło Nr 27 w Legnicy

Koło Nr 27 Polskiego Związku Filatelistów w Legnicy postało 22.07.1951 r. jako piąte z kolei Koło PZF na Dolnym Śląsku. Koło było i w dalszym ciągu
jest jednym z największych na terenie Okręgu Wrocławskiego. Obecnie w Kole jest 47 członków.

W okresie swego działania Koło Nr 27 PZF w Legnicy zorganizowało 24 wystawy i pokazy filatelistyczne.
Wystawcami na tych wystawach i pokazach byli członkowie Koła w osobach m.in. Jerzy Kazak, Włodzimierz Szyposz, Jerzy Kośmider, Romuald Beme,
Małgorzata Kowalska, a także Janusz Komisaruk. Wymienieni wystawcy wystawiali również swoje eksponaty na wystawach i pokazach organizowanych
przez inne koła na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski. Ogółem wystawcy z Koła Nr 27 w Legnicy w okresie całej dotychczasowej działalności
wystawiali swoje eksponaty w ponad 250 wystawach i pokazach filatelistycznych uzyskując wysokie oceny i liczne nagrody w postaci medali złotych,
pozłacanych, srebrnych, posrebrzanych i brązowych oraz dyplomów.

Jednym z najważniejszych zadań działaczy filatelistycznych skupionych w tym Kole jest zachęcanie młodzieży do tego pięknego hobby i edukacja filatelistyczna.
W tym zakresie obecnie podejmowane są działania mające na celu reaktywowanie na terenie Legnicy koła młodych filatelistów.
Członkowie Koła Nr 27 w Legnicy za swoją działalność statutową zostali uhonorowani licznymi odznaczeniami przyznawanymi przez władze
Polskiego Związku Filatelistów zarówno przez Zarząd Główny jak i Zarząd Okręgu tj. „Honorową odznaką PZF” (złota, srebrna, brązowa),
odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (złota, srebrna, brązowa), medalem „Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego PZF”. Tytułem „Honorowy Członek PZF”
wyróżniony został Jerzy Kazak – członek tut. Koła od momentu jego utworzenia. Także Koło Nr 27 za swoją działalność zostało uhonorowane odznaczeniami
przez władze PZF tj. „Honorowymi Odznakami PZF” wszystkich stopni oraz brązową i srebrną odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.
Z okazji 65-lecia powstania Koła w Legnicy Zarząd Okręgu PZF we Wrocławiu przyznał dla Koła Nr 27 PZF w Legnicy odznakę „Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego PZF”
za osiągnięcia w działalności na rzecz dolnośląskiej filatelistyki oraz znaczący wkład w jej rozwój. Odznakę wraz z okolicznościowym aktem nadania przekazał
Prezesowi Koła Artur Marsy Prezes Zarządu Okręgu PZF we Wrocławiu. Członkowie Koła oprócz działalności wystawienniczej uczestniczyli i
uczestniczą w pracach organów statutowych Polskiego Związku Filatelistów tj. Zarządu Okręgu we Wrocławiu oraz ostatnio w Głównej Komisji Rewizyjnej Związku w Warszawie.

person
Prezes Zbigniew Snopkowski
location_on
Adres ul. Galaktyczna 13/30, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon +48 504 083 813
Loading icon