notes clear
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Związek jest organizacją społeczną, pozarządową, samodzielną i niezależną, z 60-letnią tradycją, działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła.
Jest największą organizacją emerycko - inwalidzką w Polsce, zrzesza już 1,5 miliona członków.

Związek oferuje następujące działania:

 • prezentują stanowisko i wolę swoich członków wobec Prezydenta, Sejmu i władz państwowych, w sprawch zaopatrzenia emerytalnego i
  innych przepisów wykonawczych dotyczących warunków bytowych społeczności;
 • występują w środkach masowego przekazu – w prasie, radio i telewizji, jako rzecznik najżywotniejszych interesów emerytów, rencistów i inwalidów;
 • współdziałają z organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym i organizacjami społecznymi;
 • uczestniczą w organizowaniu opieki nad ludźmi samotnymi i niepełnosprawnymi oraz w usuwaniubarier dla osób niepełnosprawnych;
 • przyznają zapomogi finansowe i organizują pomoc rzeczową w przypadkach losowych;
 • występują o usuwanie barier w zatrudnianiu emerytów i inwalidów;
 • prowadzą bezpłatne porady prawne dla swoich członków;
 • zabiegają o sponsorów i członków wspierających dla uzyskania środków finansowych i materialnych;
 • prowadzą działalność turystyczną w kraju i za ganicą;
 • wydają zaświadczenia na ulgowe przejazy PKP; organizują działalność kulturalną w świetlicach,
  Klubach Seniora i innych zespołach zainteresowań;
 • prowadzą Związkową Kasę Pogrzebową

person
Prezes
location_on
Adres ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon +48 605 723 131
Loading icon