notes clear
Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem”

Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „RAZEM” zostało założone przez rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionych,
terapeutów oraz wolontariuszy dnia 12.08.2005 roku. Od początku swego powstania realizuje cele statutowe tj.
głównie zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i promowanie zdrowego stylu życia w lokalnym środowisku.

Realizuje zadania w Świetlicy terapeutycznej, w pomieszczeniu należącym do Poradni „MONAR” w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 81A i użyczonym w formie nieodpłatnej.

W trakcie zajęć z młodzieżą prowadzona jest edukacja w temacie szkodliwości zażywania środków odurzających oraz korygowane są zachowania dysfunkyjne młodzieży.

W zajęciach uczestniczy młodzież z legnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizacja wprowadziła również warsztaty edukacyjne dla rodziców osób zagrożonych problemem.
Co roku odbywają się obozy letnie i zimowe, w których uczestniczy młodzież w przedziale wiekowym 14-18 lat – zabieranych jest 18 uczestników, dwóch opiekunów.
W trakcie obozów realizowane są zajęcia warsztatowe oraz zajęcia relaksacyjne, twórcze i wspierające oraz krótkie społeczności terapeutyczne.
Młodzież może uczestniczyć w różnych formach spędzania wolnego czasu, bez narkotyków i alkoholu.

person
Prezes Teresa Misiak
location_on
Adres ul. Chojnowska 81a, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon 76 723 72 27
KRS
KRS 0000239604
Loading icon