notes clear
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

LSIO powstało w 1999 r. Jako efekt spotkania grupy kilkunastu znajomych i przyjaciół, połączonych wspólną pasją – budową społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacją mieszkańców Dolnego Śląska.

Największą siłą Stowarzyszenia jest interdyscyplinarny i profesjonalny zespół, umożliwiający realizację szerokiego wachlarza działań. Należą do nich m.in.:

  • wsparcie rozwoju osobistego i aktywizacja społeczna młodzieży i seniorów;
  • aktywizacja zawodowa i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • inkubowanie i pomoc w rozwoju organizacji pozarządowych;
  • wzmacnianie współpracy między samorządem, organizacjami pozarządowymi i biznesem;
  • budowa partycypacyjnego modelu demokracji;
  • działalność badawcza w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i aktywności o znaczeniu lokalnym, subregionalnym i wojewódzkim.
* „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” - EFS 2007-2014 – w ramach projektu wsparliśmy ok 1000 przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych w pozyskiwaniu środków unijnych.
* „OdDOLNY ŚLĄSK” - P FIO 2014-2016 – w ramach projektu przyznali 107 dotacji na realizację oddolnych inicjatyw obywatelskich i rozwój młodych organizacji pozarządowych o łącznej wartości prawie pół miliona zł.
* Obecnie prowadzą dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społeczne, w Legnicy i Jeleniej Górze, wspierając tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki takim atutom jak wiarygodność w działaniu, umiejętność skutecznego diagnozowania potrzeb, czy pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
a także realizacji licznych inicjatyw społecznych, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych stało się silnym oparciem i naturalnym
partnerem dla wielu podmiotów w regionie.

Działamy z pasją!

To Ich dewiza. Wszystkie osoby, które ją podzialają... są zaproaszone do współpracy.

person
Prezes Mirosław Jankowski
location_on
Adres ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
Strona WWW www.lsio.org.pl
local_phone
telefon 76 862 58 25
KRS
KRS 0000190820
Loading icon