notes
Fundacja INCEPCJA
Fundacja INCEPCJA – nazwa oznacza zasianie w umyśle jakiejś myśli, stworzenie pozytywnej wizji, która dzięki emocjom pchnie ludzi w kierunku zmian.
Fundacja powstała aby działać na rzecz rodziców osób z niepełnosprawnościami, promocji współpracy międzysektorowej w tym zakresie
oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin z niepełnosprawnością. Organizacja dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą o możliwych
dofinansowaniach, informacjach medycznych, przysługujących prawach oraz istniejących na naszym terenie formach wsparcia.
Stara się w pewien sposób pośredniczyć pomiędzy rodzinami w potrzebie, a działającymi na rzecz tych rodzin stowarzyszeniami, fundacjami,
poradniami, szkołami czy ośrodkami pomocowymi. Czasem wystarczy kogoś pokierować w odpowiednią stronę, aby zmienić na lepsze jego codzienne funkcjonowanie.

Działalność Fundacji opiera się w dużej mierze o współpracę z innymi organizacjami dzięki czemu np. w 2016 wraz z Legnickim Stowarzyszeniem Fotografów
zorganizowano dla uczestników WTZ Jutrzenka pierwszą w ich życiu sesję zdjęciową, a następnie zaproszono ich do udziału w przygotowywanej wraz ze
Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych sztuki teatralnej. Od tego roku mają również możliwość wspierania organizacji pozarządowych,
w ramach współprowadzonego przez Fundację INCEPCJA Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Legnicy.
W ramach swojej aktywności oferują wsparcie motywacyjne oraz gorąco zapraszają na organizowane przez nich debaty, spotkania, szkolenia.
Prezes Patryk Podraza Kontakt
Adres: ul. Roosevelta 42/5, 59-220 Legnica
e-mail:
Strona WWW: fundacja@incepcja.eu
tel. +48 664 452 307
KRS: 0000590660
clear
Strona jest nadal w budowie, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.