notes clear
Fundacja Fusion Polska

Fusion Polska, jako filia australijskiej organizacji pozarządowej Fusion, mającej placówki w wielu krajach na całym świecie, jest chrześcijańską fundacją,
która kieruje się wartościami znajdującymi się w Piśmie Świętym: sprawiedliwość, miłosierdzie, współczucie, szacunek i pracowitość.
Misją Fundacji jest: „ Działać lokalnie – przemieniać globalnie. Dawać nadzieję i wsparcie. Budować wspólnotę.
”Organizacja chce docierać do ludzi w ich społecznościach lokalnych poprzez różnego rodzaju wydarzenia,
m.in. festyny dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem integracji w sąsiedztwach, a także pomoc ubogim w procesie ich osobistego rozwoju,
osiągania sukcesu, aktywnego współdziałania w inicjowaniu zmian w ich życiu. Odbywa się to m.in. poprzez punkt rozdawania darmowej odzieży – Ciucharnia.
Jest to miejsce spotkań dla potrzebujących i poszukujących wsparcia, zachęty i praktycznej pomocy. W ramach wspierania dzieci i młodzieży realizują następujące projekty:
Klub Netanel dla dzieci wykluczonych społecznie, warsztaty letnie w ramach wypoczynku i szkoleń dla młodzieży i dla dzieci – BeFree oraz BeFree Kids.
Ponadto cyklicznie odbywają się szkolenia i wykłady o charakterze chrześcijańskim dla młodzieży – Follow-Up. Projekt My Razem ma na celu:
przygotowanie narzeczonych do świadomego wchodzenia w związek małżeński oraz organizowanie spotkań dla małżeństw w romantycznej atmosferze.

Globalne działania Fundacji poprzez wolontariat oraz pomoc finansową obejmują projekty wspierające sieroty w Brazylii – Brazilian Kids Kare oraz ubogie dzieci w Nepalu – Nepali Kids.
Organizacja prowadzi również działalność wydawniczą.

person
Prezes Reinhard Stadlbauer
location_on
Adres ul. Św. Wojciecha 9 of/7, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
local_phone
telefon +48 669 449 802
KRS
KRS 0000507612
Loading icon