notes clear
Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” została zarejestrowana dnia 05.10.2001r., zatem w roku ubiegłym obchodziła XV – lecie działalności.
Obecnie DFW liczy 41 członków. Są to przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne z terenu Dolnego Śląska oraz Stadtentwässserung Dresden GmbH
w Dreźnie, tym samym Fundacja ma charakter ponad krajowy. Główne cele Fundacji:

  • Inicjowanie działań zapewniających ochronę środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód.
  • Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.
  • Wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  • Współpraca z innymi osobami i instytucjami w dziedzinach związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Organizowanie sympozjów naukowych, szkoleń i konferencji z zakresu ochrony środowiska i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  2. Organizację współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i organizacjami pokrewnymi
  3. Wspieranie wymiany informacji pomiędzy członkami Fundacji w zakresie działania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych
  4. Wspieranie organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej o tematyce związanej z ochroną środowiska a w szczególności ochroną wód

person
Prezes Marek Kornatowski
location_on
Adres ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
Strona WWW www.fundacja-dfw.pl
local_phone
telefon 76-855-47-09
KRS
KRS 0000049893
Loading icon