notes
Dolnośląski Klaster Lotniczy
Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL) powstał w 2015 pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz przy wsparciu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
DKL skupia w swoich szeregach firmy iinstytucje chcące aktywnie współpracować na rzecz rozwoju branży lotniczej w regionie. Priorytetowe cele działalności Klastra:
 • wspieranie rozwoju potencjału przedsiębiorstw z branży lotniczej z siedzibą w Regionie PolskiPołudniowo – Zachodniej
 • stworzenie dogodnych warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw
  i lokowaniu sięnowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Regionie Polski Południowo-Zachodniej
 • obrona interesów przedsiębiorstw przemysłu lotniczego
 • promowanie polskiego przemysłu lotniczego za granicą
 • propagowanie wiedzy z dziedziny przemysłu lotniczego, wspieranie i rozwój lotniczej myślitechnicznej oraz tworzenie
  warunków sprzyjających powstawaniu wynalazków, projektówużytkowych i rozwiązań́ racjonalizatorskich w przemyśle lotniczym
 • współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej RP w dziedzinie przemysłulotniczego
 • współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowekoncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym.
Prezes Radosław Majda Kontakt
Adres: ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica
e-mail:
tel. +48 76 727 74 70
KRS:
clear
Strona jest nadal w budowie, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.