notes clear
Dolnośląski Klaster Lotniczy

Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL) powstał w 2015 pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz przy wsparciu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


DKL skupia w swoich szeregach firmy iinstytucje chcące aktywnie współpracować na rzecz rozwoju branży lotniczej w regionie. Priorytetowe cele działalności Klastra:

  • wspieranie rozwoju potencjału przedsiębiorstw z branży lotniczej z siedzibą w Regionie PolskiPołudniowo – Zachodniej
  • stworzenie dogodnych warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw i lokowaniu sięnowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Regionie Polski Południowo-Zachodniej
  • obrona interesów przedsiębiorstw przemysłu lotniczego
  • promowanie polskiego przemysłu lotniczego za granicą
  • propagowanie wiedzy z dziedziny przemysłu lotniczego, wspieranie i rozwój lotniczej myślitechnicznej oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu wynalazków, projektówużytkowych i rozwiązań́ racjonalizatorskich w przemyśle lotniczym
  • współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej RP w dziedzinie przemysłulotniczego
  • współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowekoncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym.

person
Prezes Radosław Majda
location_on
Adres ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
local_phone
telefon +48 76 727 74 70
Loading icon