notes clear
Towarzystwo miłośników Legnicy „PRO LEGNICA”

Cel:

 • promocja miasta Legnicy i jej historycznego dorobku,
 • działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i środowiska naturalnego.
Realizacja:
 1. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat historii miasta.
 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej.
 3. Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa, uczenie i promowanie postaw prospołecznych.
 4. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji miasta.
 5. Wyzwalanie inicjatyw w kierunku zwiększania uczestnictwa mieszkańców Legnicy w życiu społeczno-kulturalnym.
 6. Prowadzenie działań kształtujących postawy wychowawcze wobec: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Podejmowanie inicjatyw w celu upamiętnienia wybitnych postaci zasłużonych dla miasta.
 8. Prowadzenie zbiórek publicznych.
 9. Wydawanie książek.
 10. Zrzeszanie członków w sekcjach, w tym w „Klubie Pioniera” i „Rękodzieło - sposób na nudę”.
Organizuje: Jarmark Staroci, Spotkania Legniczanie Znanie i Lubiani, Konkurs Fotograficzny i Poetycki LEGNICA, Legnicką Jesień Miedzianą, FLOP-a

Grę Miejską, Oferuje: wydawnictwa, ceramikę i pamiątki z Legnicy.

person
Prezes Antonina Trawnik
location_on
Adres ul. Rynek 5/6, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
Strona WWW www.pro.legnica.pl
local_phone
telefon 76 852 59 48
KRS
KRS 0000155325
Loading icon