notes clear
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Złote Dzieci

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego „Złote Dzieci” w Legnicy powstało w roku 2008 i wspiera działalność zespołu na płaszczyźnie artystycznej i wychowawczej a w szczególności poprzez
pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających rozwój zespołu. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację obozów taneczno-akrobatycznych w czasie wakacji,
warsztatów tanecznych i zajęć akrobatycznych doskonalących umiejętności tancerzy w ciągu roku, coroczne wydawanie kalendarza, organizowanie imprez integracyjnych i włączanie
się w imprezy charytatywne organizowane przez inne organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola i inne placówki, promowanie miasta Legnica i SDK KOPERNIK,
pomaganie dzieciom z rodzin zagrożonych patologią, organizację wyjazdów na festiwale i mistrzostwa na terenie kraju i za granicą, pozyskiwanie środków na stroje, rekwizyty
oraz materiały promocyjne, organizowanie Jubileuszów zespołu oraz festynów i imprez okolicznościowych. Stowarzyszenie współpracuje z Legnicką Spółdzielnią
Mieszkaniową, Spółdzielczym Domem Kultury KOPERNIK, OSIR , Stowarzyszeniem Kibiców „Tylko Miedź”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
Stowarzyszeniem Persona, Legnickim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Otwórz Serce", OSŁ Strzelec Legnica.
Stowarzyszenie jest organizatorem wyjazdów na festiwale krajowe oraz zagraniczne m.in. do Czech ,
Słowacji, Włoch czy Francji ,gdzie zespół zdobywa czołowe miejsca i nagrody specjalne.

Działalność Stowarzyszenia umożliwia dzieciom z zespołu wyjazdy i udział w telewizyjnych programach rozrywkowych takich jak „Got to Dance”, „Mam Talent”, czy „Petersburski Music Show”.

person
Prezes Jakub Rosiak
location_on
Adres ul. Galaktyczna 4/31, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon +48 697 465 091
KRS
KRS 0000320427
Loading icon