notes clear
Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka”

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym o nazwie „Jutrzenka”,
propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rehabilitacji społecznej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji osób niepełnosprawnych, zwiększeniu aktywności
życiowej, zaradności osobistej, niezależności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie organizuje Festiwale:
„Piosenką malowane” „Choinkowe melodie” - gdzie w pięknej scenerii wokalne umiejętności repertuarze prezentują przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Domów Pomocy Społecznej. Stowarzyszenie założyło i prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej „Jutrzenka”
W Warsztacie funkcjonują: Psycholog, prowadzi terapię indywidualną i grupową Pielęgniarka, prowadzi działalność profilaktyczną i troszczy się o zdrowie
Uczestników Pracownia Gospodarstwa Domowego, przygotowuje do pracy w zawodach: pomocy kucharza, pomocy domowej, pracownika porządkowego.
Prowadzi zajęcia Kulinoterapii, obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, estetycznego nakrywania do stołu i spożywania posiłków.
Pracownia Informatyczno-Techniczna, pomaga w zaznajomieniu się z komputerem, edytorami tekstów (pisaniem użytecznych pism),
portalami komunikacyjno-społecznościowymi. Pracownia Krawiecka, pomaga w rozwijaniu i ćwiczeniu umiejętności potrzebnych, na co dzień.
Pracownia Plastyczno-Stolarska, umożliwia twórczą pracę, uczy cierpliwości, dokładności i korzystania z różnych narzędzi.

Pracownia Życia Codziennego, utrwala umiejętności życia codziennego jak czytanie i pisanie, właściwe zachowanie się w miejscach publicznych, pielęgnowanie roślin.

person
Prezes Janina Makarczyk
location_on
Adres ul. Witelona 10, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon 76 723 80 70
KRS
KRS 0000101520
Loading icon