notes clear
Stowarzyszenie Pasjonatów Języka Niemieckiego "GERMANICA"

Stowarzyszenie skupia młodych, ambitnych ludzi chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego oraz wszystkich pasjonatów tego języka, niezależnie od wieku.
Nauka niemieckiego odbywa się u nas w sposób wykraczający poza ramy tradycyjnych form kształcenia językowego. Na zajęciach pogłębiamy znajomość tego języka w sposób niekonwencjonalny,
skupiamy się na wzbogaceniu bazy słownictwa stosując różne techniki pracy. Głównym celem, który nam przyświeca jest rozwijanie sprawności językowych członków stowarzyszenia,
pomoc w trudnościach z językami obcymi uczniów legnickich placówek oświatowych. Często inicjujemy i wspieramy wszelkie formy rozwoju i doskonalenia umiejętności w zakresie języka niemieckiego i polskiego w Polsce i za granicą.
Jesteśmy otwarci na inne języki europejskie organizując wieczorki kulturowe i pokazując w ten sposób przydatność języków obcych w dobie XXI wieku. Współpracujemy z instytucjami oświaty i kultury realizując tym samym cele statutowe.
Pomagamy nieodpłatnie w trudnościach związanych z nauką języka niemieckiego, organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży, wieczorki kulturowe dla wszystkich legniczan, otwarte spotkania ,,Pasjonaci o pasjonatach,
czyli do czego w życiu prowadzi pasja”, pokazując zdolnych młodych legniczan. Pomagamy młodym ludziom mającym różne problemy. Sala przy ul. Witelona 10 w której mamy
swoje miejsce pełni rolę ośrodka kultury dla młodych ludzi i nie tylko. Zajęcia mają także na celu popularyzację języka niemieckiego oraz poszerzanie wiedzy z zakresu kultury,
historii, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych jak również przełamywanie barier komunikacyjnych w tym języku.

  Obszar działania:
 • panele dyskusyjne dla nauczycieli języków obcych
 • organizacja wieczorków kulturowych ,,W kręgu kultur językowych”
 • organizacja wyjazdowych warsztatów językowych (sesje weekendowe)
 • prowadzenie warsztatów językowo-kulturowych podczas wakacji i ferii dla dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych
 • organizowanie warsztatów językowych dla dorosłych
 • organizowanie konferencji naukowych (językowych) w zakresie języków obcych z naciskiem na język niemiecki
 • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce języka niemieckiego
 • organizowanie konkursu lingwistycznego ,,Znajomość języków obcych paszportem do świata” (9 języków)
 • organizowanie konkursów literackich na najlepszy przekład poezji H. Domin, C. G. Hauptmannów.
 • organizacja Balu Językowca (IV edycje)
 • organizacja spotkań świątecznych III Sektora gospodarki Stowarzyszeń i Fundacji.
 • prowadzenie Konwersatorium Językowego w każdą środę od 18.00 – 20.00 dla wszystkich chcących udoskonalić swoją mowę i chcących przełamać barierę językową.
 • organizowanie gry miejskiej w języku niemieckim,,Tippswanderung mit Germanica”
 • prowadzenie imprez dla gości z Niemiec, opracowanie programu
 • organizacja warsztatów z zakresu emisji głosu
 • spotkania z ciekawymi ludźmi ,,Pasjonaci o pasjonatach, czyli do czego w życiu prowadzi pasja”

person
Prezes Łukasz Gudanowicz
location_on
Adres ul. Witelona 10/Św. Piotra 14, lok. 308, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon +48 663 961 549
KRS
KRS 0000478438
Loading icon