notes clear
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „PERSONA”

Stowarzyszenie "Persona" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wieloprofilowemu rozwojowi osób
niepełnosprawnych oraz integracji osób i ich rodzin ze społeczeństwem. Od 2004 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy od 01.06.2001r., realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, polegające na
świadczeniu usług socjalnych mających na celu zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób z wieloraką niepełnosprawnością. Zapewniamy dzienną
opiekę od godz. 7,00 do 16,00 w trzech podstawowych zakresach: opieki, terapii i rehabilitacji.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla 36 osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu: umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Podopiecznym proponujemy zajęcia: samoobsługowe, terapię prawidłowego jedzenia, terapię czynnościową (rozrywkowo -zabawową, pracę poprzez sztukę,
terapię zajęciową), komunikację alternatywną, masaże, hydroterapię, kinezyterapię.

Umożliwiamy naszym podopiecznym zdobycie niezbędnego wyposażenia ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, wózków i innych środków technicznych stanowiących specjalistyczne wyposażenie umożliwiające im w miarę niezależne funkcjonowanie.
Organizujemy konsultacje dla rodziców, podopiecznych oraz szkolenia dla personelu ŚDS a także ponadlokalne imprezy integracyjne:

  • Wioska Indiańska,
  • Bieg z Personą,
  • Święto pieczonego ziemniaka,
  • Zakończenie lata,
  • Wycieczki integracyjne.
Współpracujemy z instytucjami w Legnicy zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych: TPD, WTZ „Jutrzenka”, WTZ im. Andrzeja Krakowskiego w Legnicy,
WTZ Archidiecezji Krakowskiej „Caritas”, WTZ w Legnickim Polu, DDPS dla Dzieci w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

person
Prezes Piotr Krawczyk
location_on
Adres ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon 76 722 07 90
KRS
KRS 0000087380
Loading icon