notes
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”
Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy” jest organizacją non profit. Ma na celu pomoc w organizacji i promocję wszelkich działań twórczych i artystycznych na Ziemi Legnickiej,
szczególnie grup ludowych , szkolnych, odnoszących się często do tradycji ludowych. Od ponad dwudziestu lat stwarza możliwości czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców
"Ziemi Legnickiej” Dba o wyrównywanie szans mieszkańców małych miejscowości i wsi w dostępie do kultury najwyższej próby, dlatego wiele przedsięwzięć ma również swoje akcenty w gminach regionu.
Obok dbania o pielęgnowanie tradycji ludowych staramy się również przybliżać kulturę i historię Kresów Wschodnich, po przez cykliczne organizowanie koncertów i festiwali. Nasze Stowarzyszenie grupuje ludzi
różnych zainteresowań, ale zwłaszcza tych, którzy wykazują dużą wrażliwość na piękno. Prezesem stowarzyszenia jest dr Tadeusz Samborski.
Prezes Tadeusz Samborski Kontakt
Adres: ul. Zielona 5/6, 59-220 Legnica
e-mail:
tel. 76 862 38 32
KRS: 0000083056
clear
Strona jest nadal w budowie, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.