notes
Liga obrony kraju
LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w:
 1. kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej
  Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
 4. upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia,
 5. rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką,
 6. podejmowaniu działań we współpracy z ogniwami samorządowymi (między innymi miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi)
  w celu zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym wśród młodzieży.
 7. rozwijaniu współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych w celu integracji ich z pełnosprawnymi.
Liga Obrony Kraju realizując swoje zaszczytne, statutowe zadania, na przestrzeni swego 70-letniego istnienia jednoczyła wysiłki swoich członków i sympatyków –
najpierw związanych z wyzwoleniem kraju i jego odbudową ze zniszczeń wojennych, a następnie z umacnianiem jego bezpieczeństwa, wzrostem siły obronnej,
rozwojem szkolenia, sportów obronnych i politechnicznych.
Prezes Jacek Kamola Kontakt
Adres: ul. Piastowska 6, 59-220 Legnica
e-mail:
Strona WWW:
tel. +48 888 558 501
KRS: 0000086818
clear
Strona jest nadal w budowie, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.