notes clear
Fundacja „RADUGA”

Fundacja powstała w lipcu 2014 jako efekt dwuletnich działań w ramach Projekt Innowacyjno- Badawczy „Profilaktyka Problemowa”, ze środków EFS.
W ramach projektu opracowane zostały produkty, które otrzymały bardzo wysoką ocenę eksperta:
Poradnik metodyczny dla nauczycieli :” Trening Kompetencji Społecznych” oraz przewodnik: „ Zakładanie Klastra Społecznego w teorii i praktyce”.
Obecnie fundacja realizuje projekty mające na celu aktywizacje społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie pn. „DRUGA SZANSA”, „MOJA SZANSA”,
„SPINACZ” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach RPO WD 2014-2020.

person
Prezes Magdalena Zaczyńska
location_on
Adres ul. Orzeszkowej 32/2, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon +48 884 984 861,
KRS
KRS 0000512793
Loading icon