notes clear
Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Oddziału

Związek Inwalidów Wojennych RP powstał w 1919 r. i jest najstarszym związkiem w Europie. We wcześniejszych latach działalność Związku odbywała się na terenie powiatu legnickiego. Obecnie w wyniku zejść wielu osób, członkami Organizacji są mieszkańcy Legnicy – to przeważająca część, oraz mieszkaniec Rogowa k/Prochowic.

Historia Związku Inwalidów Wojennych RP jest bardzo bogata w wydarzenia I oraz II Wojny Światowej, jak również okres powojenny, gdzie właściwie ZIWRP udział pomocy powracającym z wojny w zakresie: uzyskania mieszkań, służby zdrowia, poszukiwania pracy dla inwalidów z dostosowaniem stanowiska pracy do stopnia inwalidztwa (amputacjami nóg czy rąk). Aktualnie Związek zajmuje się obecnymi członkami Oddziału ZIWRP w Legnicy odwiedzając ich w domu udzialając im różnych porad w zakresie należnej im pomocy z tytułu utraty zdrowia. Służą w miarę swoich możliowści radą, pomocą przy załatwianiu spraw wynikających z życia codziennego, również wypełniania dokumentów na zapomogę z PFK oraz funduszu Związku.

Notują bardzo dobrą wspólpracę z władzami samorządowymi miasta i powiatu, a szczególnie ze szkołami, które regularnie wyznaczają młodzież szkolną do pocztu sztandarowego, a od szeregu lat ZSO nr 3 w Legnicy, prezentuje nasz sztandar na różnych uroczystościach państwowych i kombatanckich. Pracują i przyjmują swoich interesantów w biurze zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, pokój 144.
Do 2007 roku funkcję Prezesa ZIWRP pełnił nieżyjący już Bolesław Cyglar. Od 2008 roku bezzmiennie funkcję Prezesa ZIWRP Oddział w Legnicy pełni Zdzisław Ek.

person
Prezes Zdzisław Ek
location_on
Adres ul. Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
local_phone
telefon +48 607 244 945
Loading icon