notes clear
Towarzystwo przyjaciół nauk w Legnicy

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy pracuje społecznie nieprzerwanie od 1959 r. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Legnica. Towarzystwo popularyzuje wiedzę z różnych dziedzin, związanych głównie z regionem legnickim. Szczególną wagę przykłada do edukacji regionalnej legnickiej młodzieży.
Towarzystwo organizuje konferencje naukowe, wykłady i wystawy. Prowadzi bibliotekę, w której zbiorach, liczących ponad 11 tyś. woluminów, znajdują się 264 starodruki, w tym 44 unikatowe na skalę europejską i światową, muzykalia z legnickiej Biblioteki księcia Jerzego Rudolfa, tzw. Bibliotheca Rudolphina. Organizacja przybliża pamięć o ważnych lokalnych wydarzeniach historycznych oraz osobach zasłużonych dla regionu legnickiego.
Współpracuje z placówkami nauki, kultury i oświaty, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Osiągnięcia 1 popularyzowane są na stronie internetowej i w regionalnych mediach.
Sześćdziesięcioletnia działalność wydawnicza, zaowocowała dwiema monografiami Legnicy, trzydziestoma siedmioma tomami Szkiców Legnickich, dofinansowanymi przez Gminę Legnica i wieloma publikacjami o ziemi legnickiej. Członkowie Towarzystwa byli autorami wydawnictw krajowych i zagranicznych. Honorowymi członkami Towarzystwa zostały wybitne osobowości polskiej kultury i nauki, m.in. Zofia Kossak-Szczucka, prof. dr Roman Heck, prof. dr inż. Jerzy Rozpędowski, prof. dr inż. Jan Wyżykowski, prof. dr Marian Haisig, prof. dr Hugon Kowarzyk, prof. dr Jan Trzynadlowski, prof. dr Gerard Labuda i prof. dr Marek Derwich. W ciągu prawie 60 lat stowarzyszyli ponad 300 pasjonatów, którzy swoimi działaniami propagowali kulturę i przybliżali wiedzę o regionie wśród tysięcy mieszkańców ziemi legnickiej.

person
Prezes Witold Łaszewski
location_on
Adres ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica
mail
Adres e-mail
WWW
Strona WWW www.tpn.legnica.pl
local_phone
telefon 733 62 53 99
KRS
KRS 0000051859
Loading icon