notes
Towarzysztwo przyjaciół dzieci oddział miejski
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego o zasięgu ogólnopolskim. Oddział Okręgowy TPD w Legnicy jest największy w kraju i działa na terenie 7 powiatów, liczy 3600 członków skupionych w 144 kołach przyjaciół dzieci. W skład Oddziału Okręgowego TPD wchodzi działający od 1945 r. Oddział Miejski TPD w Legnicy, który jest wiodącym oddziałem szczebla powiatowego i liczy 1700 członków skupionych w 60 kołach, mając 2000 podopiecznych.
Działa w szkołach, placówkach oświatowych, wyższych uczelniach i zakładach pracy na terenie miasta Legnicy. Jest organizacją charytatywną niosącą pomoc dzieciom i ich rodzinom. TPD działa na rzecz dzieci potrzebujących, pochodzących z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych i niewydolnych wychowawczo.

Chroni i promuje prawa dzieci, przy stowarzyszeniu działa trzech społecznych Okręgowych Rzeczników Praw Dziecka TPD. W ramach organizacji działa Społeczna Rada Programowo-Doradcza i Młodzieżowa Rada Wolontariatu TPD. Corocznie organizuje kolonie i zimowiska dla ponad 1000 dzieci. Prowadzi świetlicę środowiskową „KIBICE RAZEM” oraz sprawuje patronat nad 2 świetlicami szkolnymi. Organizuje konkursy plastyczne i fotograficzne, festyny z okazji Dnia Dziecka, turnieje tematyczne, konferencje popularno-naukowe, prowadzi wielką akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę”, udziela pomocy żywnościowej, przekazuje paczki świąteczne i wyprawki szkolne. Cyklicznie prowadzi przedsięwzięcia na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, w tym Legnicką Paraolimpiadę TPD, plenery plastyczne, przeglądy twórczości artystycznej, wycieczki integracyjne. Funkcjonowanie organizacji jest możliwe dzięki społecznej działalności członków oraz z pozyskanych darowizn, pracy wolontariuszy i akcji społecznych. Można przekazać 1% podatku: KRS – 0000198933,ważne by dopisać cel: dla TPD Legnica.
Prezes Kazimierz Pleśniak Kontakt
Adres: ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
e-mail:
Strona WWW: www.tpd.legnica.pl
tel. 76 724 51 09
KRS: 0000198933
clear
Strona jest nadal w budowie, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.