notes clear
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych Netcetera

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych Netcetera zajmuje się działalnością w rejonie sztuk audiowizualnych, performatywnych oraz nowych mediów. Priorytetem Stowarzyszenia jest promowanie nowatorskich zjawisk w sztuce współczesnej w wymiarze miejskim, krajowym i ponadnarodowym.
Najważniejszym wydarzeniem cyklicznym realizowanym przez Netcetera jest Międzynarodowy Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE, poświęcony szeroko rozumianej sztuce audiowizualnej - obszarom, w którym brzmienia, szumy, głosy i obrazy występują we wzajemnie dopełniających się relacjach. Podstawową dziedziną występowania tego typu połączeń jest eksperymentalne wideo oraz muzyka elektroniczna i elektroakustyczna. INTERMEDIALE organizowane jest od 2001 roku i odbywa się na Scenie Teatru Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Stowarzyszenie zajmuje się również wspieraniem twórczości niezależnej poprzez publikację wydawnictw multimedialnych, produkcję audiowizualnych performansów oraz promowaniem polskiej kultury i sztuki za granicą.
Działalność Netcetera, obejmująca warsztaty, wydawnictwa, produkcję performance oraz organizację Festiwalu INTERMEDIALE dotychczas była wspierana finansowo przez Gminę Legnica, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Dolnośląskie, Fundację KGHM Polska Miedź, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy.

person
Prezes Małgorzata Dancewicz
location_on
Adres
mail
Adres e-mail
WWW
local_phone
telefon +48 505 057 027
KRS
KRS 0000270270
Loading icon