notes clear

Wolontariusze Roku 2019

Administrator , 06 mar 2020

W piątek (6 grudnia) w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej odbyła się II Gala Wolontariatu „#TEAMLegnica”. Jest to projekt, który łączy społeczność wolontariacką i organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, kluby, fundacje do stworzenia większych, wspólnych projektów.

- Już od dwóch lat TEAMLegnica skutecznie integruje środowisko wolontariackie w mieście – mówi Jakub Należny, koordynator projektu z Urzędu Miasta. - Realizujemy coraz piękniejsze, ważniejsze i trudniejsze społeczne projekty. Przez nasze szeregi przewijają się setki ludzi bardzo młodych, młodych, ale i seniorów. Gala to ich święto, ale też okazja do podziękowań i wyróżnień – dodaje.

W gali uczestniczył prezydent Tadeusz Krzakowski, który podkreślił, jak ważni są wolontariusze dla społeczności lokalnej. – To wspaniale zakręceni młodzi i seniorzy. Podejmują wyzwania w interesie różnych środowisk, służą pomocą w akcjach społecznych, ekologicznych, kulturalnych czy sportowych. Cieszę się, że ich wartość docenił KGHM Polska Miedź, angażując się finansowo w projekt zarówno Zdrowej Legnicy, jak i Uzależnionych od Pomagania, czyli naszych wolontariuszy.

Realizowany projekt #TEAMLegnica już integruje środowisko osób i podmiotów zaangażowanych w działalność wolontariacką. To systemowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy czują potrzebę pomagania innym, ale też jest platformą wsparcia i koordynacji dla organizatorów wolontariatu. Ostatnio nasze struktury przygotowały bardzo udane, dwudniowe I Regionalne Forum Wolontariatu z udziałem ekspertów tej dziedziny z całego kraju.

Celami legnickiego ruchu jest promowanie idei wolontariatu oraz altruizmu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy i bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi, opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Podczas Gali uhonorowano najbardziej aktywnych wolontariuszy, działających nieodpłatnie na rzecz pomocy innym osobom w okresie od 1 września 2018 do 30 września 2019 roku.

Szymon Bieńkowski otrzymał tytuł Młodego Wolontariusza 2019, Dorota Skiba to laureatka tytułu Wolontariusz 2019, Zofia Hanuszewicz-Drozd została Wolontariuszką Seniorką 2019, a KGHM Polską Miedź SA nagrodzono tytułem Firmy Zaangażowanej Społecznie 2019.

Jury Konkursu „Maraton dobroci” w ramach projektu „Uzależnieni od pomagania” i kampanii promocji zdrowia „Zdrowa Legnica”, postanowiło przyznać główną nagrodę i finansowy grant w wysokości 10 tys. zł zespołowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, w składzie: Marta Sobiechowska, Iwona Łazarów, Joanna Chrobak, Julia Zawadzka, Paulina Sobków, Dominik Malczuk – pracującemu pod opieką Eweliny Rempińskiej.

Zespół wykazał się najlepszą znajomością zasad dotyczących stworzenia wniosku/projektu/kampanii na inicjatywę społeczną lub akcję dobroczynną. W projekcie „POKOnajLENIA”, seniorzy–młodszym, młodsi-seniorom, doskonale określono cele, beneficjentów, opisano etapy realizacji, harmonogram, określono mierniki i oszacowano budżet. Jednak nade wszystko projekt wyróżnia się niezwykłą wrażliwością, a jednocześnie niebywałym realizmem, łącząc potrzeby osób starszych i młodego pokolenia legniczan.

Młodym i starszym wolontariuszom, gościom i laureatom czas umilał w bardzo dobrym stylu studencki zespół muzyczny „5/6”.

Loading icon