notes clear

Podziel się 1% z NGOsami

Administrator , 04 gru 2020

W Legnicy działa 25 organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.

Oto wykaz tych organizacji, którym można podarować swój 1%:

Loading icon