notes clear

Konkurs na Wolontariusza Roku 2019

Administrator , 22 paź 2019

Ogłaszamy konkurs na Wolontariusza Roku 2019. Głosowanie potrwa od 24 września do 22 października br.

W naszym mieście żyje wielu ciekawych i nietuzinkowych ludzi, którzy bezinteresownie i świadomie działają na rzecz dobra współmieszkańców. Zgłoście ich do tego szczególnego wyróżnienia. - Chcemy, aby ten tytuł stał się prestiżowym wyróżnieniem, promującym postawy prospołeczne wolontariuszy, a także podziękowaniem dla nich za zaangażowanie i pracę.

Kandydatów wybieramy w kategoriach:

1. Młody wolontariusz (do 18 lat)

2. Wolontariusz (19-59 lat)

3. Wolontariusz Senior (powyżej 60 lat)

4. Wolontariat Pracowniczy (grupa pracowników danej firmy)

5. Firma Odpowiedzialna Społecznie

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od 1.09.2018 r. do 30.09.2019 r. w sposób szczególny zasłużyli się w pracy dla społeczności lokalnej. Kandydatury do tytułu Wolontariusza Roku 2019 mogą składać instytucje publiczne i niepublicznie, organizacje społeczne, szkoły, a także inne podmioty działające na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz osoby indywidualne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 22 października br. (godzina 15.00) podpisanego zgłoszenia kandydata/kandydatów, które razem z regulaminem konkursu jest dostępne poniżej.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną: wolontariat@legnica.eu lub listownie bądź osobiście w Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica, Urząd Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, pokój 214 z dopiskiem na kopercie: WOLONTARIUSZ ROKU 2019.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Gali Wolontariatu #TEAMLegnica na początku grudnia.

Loading icon