notes clear

Konkurs na Wolontariusza Roku 2021

Administrator , 02 maj 2022

Ogłaszamy konkurs na Wolontariusza Roku 2021. Głosowanie potrwa od 3 listopada do 25 listopada br.

W naszym mieście żyje wielu wspaniałych i empatycznych ludzi, którzy bezinteresownie i świadomie działają na rzecz dobra

współmieszkańców. Zgłoście ich do tego szczególnego wyróżnienia. Chcemy, aby ten tytuł stał się prestiżowym wyróżnieniem, promującym postawy prospołeczne wolontariuszy, a także był podziękowaniem dla nich za zaangażowanie i pracę.


Kandydatów wybieramy w kategoriach:


1. Młody wolontariusz (do 18 lat)

2. Wolontariusz (19-59 lat)

3. Wolontariusz Senior (powyżej 60 lat)

4. Koordynator wolontariatu szkolnego

5. Wolontariat Pracowniczy (grupa pracowników danej firmy)

6. Firma Odpowiedzialna Społecznie


Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od 1.09.2020 r. do 25.11.2021 r. w sposób szczególny zasłużyli się w pracy dla społeczności lokalnej. Kandydatury do tytułu Wolontariusza Roku 2021 mogą składać instytucje publiczne i niepublicznie, organizacje społeczne, szkoły, a także inne podmioty działające na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz osoby indywidualne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 25 listopada br. (godzina 24.00) zgłoszenia kandydata/kandydatów, które razem z regulaminem konkursu jest dostępne poniżej.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza, który znajduje się na stronie: www.konsultacje.legnica.eu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas III Gali Wolontariatu #TEAMLegnica, 9 grudnia 2021 r.Loading icon