notes clear

1. Regionalne Forum Wolontariatu w Legnicy

Administrator , 09 sty 2020


1. Regionalne Forum Wolontariatu organizowane przez Urząd Miasta Legnicy przy wsparciu KGHM to my


1.Regionalne Forum Wolontariatu to pierwsze w Zagłębiu Miedziowym spotkanie wolontariuszy, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w rozwój wolontariatu długoterminowego.

Forum to dwudniowe motywacyjne wydarzenie z udziałem prelegentów z całej Polski, pracujących na co dzień w samorządach, organizacjach pozarządowych i instytucjach, które współpracują z wolontariuszami.

Podczas otwarcia Forum uruchomiony zostanie 24-godzinny licznik, który będzie informował o ostatecznym terminie składania wniosków w konkursie „Maraton Dobroci”, czyli na najlepszą inicjatywę prospołeczną.


I dzień – 2 grudnia


Czym jest świadomy wolontariat i jak powinien funkcjonować? Opowie nam o tym m.in. Piotr Stec, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Dowiemy się też, jak powinien działać, aby przynosił korzyści podmiotom wszystkim w niego zaangażowanym.

Zaprezentowane zostaną trzy projekty funkcjonujących już centrów wolontariatu. Prelegenci przedstawią rozwiązania i dobre praktyki stosowane w Warszawie, Darłowie oraz Legnicy.

W tej części Forum zostanie poruszona także problematyka wolontariatów zagranicznych – czy takie działanie to hit, czy kit?

Tego dnia odbędą się także panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. To czas wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak również okazja podzielenia się wiedzą i pomysłami w zakresie wolontariatu długoterminowego.


II dzień – 3 grudnia


Drugi dzień Forum to czas motywacji i inspiracji. Szczególnie polecamy wykład otwierający Szymona Sikorskiego, prezesa i stratega Agencji PR Publicon, byłego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Ponadto duża dawka energii i motywacji na warsztatach, m.in. z autoprezentacji.


Zgłoszenia przyjmowane są do 29 listopada 2019r. poprzez stronę http://konferencja.legnica.eu/wolontariat/


Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce konferencji oraz noclegu.


Spotkanie odbędzie się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Zapraszamy,

Organizatorzy

Loading icon